Έντυπο Υπαναχώρησης

Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης από συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος και εξ' αποστάσεως (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ B΄ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ν. 2251/94).

 Συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση.

 - Προς: valitsakimou.gr

  • ΕΠΩΝΥΜΙΑ:Φελεκίδης Κωνσταντίνος
  • ΟΔΟΣ: Στοά Σπυράκη 7
  • Τ.Κ.: 53100
  • ΔΗΜΟΣ: Φλώρινας
  • E-mail: info@valitsakimou.gr

- Γνωστοποιώ/Γνωστοποιούμε (*) με την παρούσα ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε (*) από τη σύμβασή μου/μας (*) πώλησης των ακόλουθων αγαθών:

 

- Που παραγγέλθηκε(-αν) στις --/--/---- (*) / που παρελήφθη(-σαν) στις --/--/----(*)

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑ:

ΟΔΟΣ: 

Τ.Κ.:

ΔΗΜΟΣ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

E-mail :

- Υπογραφή καταναλωτή(-ών) 

 

- Ημερομηνία --/--/--- -------------------------------------------------------

 

 

 

(*) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη.